TORNA GÅRD – EN KRINGBYGGD HALLANDSGÅRD FRÅN 1800-TALET

TORNA GÅRD ligger i Värbacka och är en av de äldsta kvarvarande gårdarna i Halland, som har bevarats och renoverats med varsam hand och där en del av den forna tidens atmosfär fortfarande kan upplevas när man kliver in på den stensatta, kringbyggda innergården.
Värö är en gammal kulturbygd där man förr levde på jordbruk och fiske. Torna Gård byggdes år 1860 och har funnit i släkten i sju generationer.

Main Image