FESTER PÅ TORNA GÅRD

 

Torna gård med restaurang arrangerar middagar, bröllop, konferenser och olika sammankomster. Under sommaren tar vi emot upp till 85 personer sittande i vår ladugårdsbyggnad som är omgjord till festlokal. I mangårdsbyggnaden och stora salen, tar vi emot upp till 35 personer sittande, även under vinterhalvåret .

Då varje fest är unik,  offererar vi varje tillställning för sig. Vi på Torna håller i hela arrangemanget.

Vi förmedlar även kontakter till hästskjuts, fotograf, frisör och trubadur m.m, för att göra festen till en så bra upplevelse för er som möjligt.

Torna Gårds goda julbord kan bokas nu och fram till jul.

Midddle Image