TORNA GÅRD – EN KRINGBYGGD HALLANDSGÅRD FRÅN 1800-TALET


Vi visar våra byggnader som omgärdar och skapar den kringbyggda gården. Alla byggnader hade en gång sin givna funktion. Förr var det naturligt att vara självförsörjande. Då hade man boningshus, ladugård, loge, höloft, hönshus, stall, tvättstuga, visthus, vedbod, verkstad, vagnslider och inte minst den vindskyddande porten till gården.

Midddle Image