TORNA GÅRD – EN KRINGBYGGD HALLANDSGÅRD FRÅN 1800-TALET

Home Midddle Image

“Välkommen till vårt Torna. Torna gård ligger i Väröbacka norr om Varberg. En gammal kulturbygd där man förr levde på jordbruk och fiske. Torna Gård, byggd i mitten av 1800-talet är en av de äldsta kvarvarande gårdarna. Torna är vår privata bostad som vi upplåter till bröllop, festarrangemang, konferens, högtidsdagar, konfirmation, födelsedagar, festmiddagar och sammankomster.”